Exhibitions


13 april 2023 till 15 april 2023
Patchwork & Quiltdagen Rijswijk

Location/Locatie:

De Broodfabriek
Volm
erlaan 12
2288 GD Rijswijk
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

The Colorminds exists for 10 years in 2023 and are organizing an anniversary exhibition during the Patchwork & Quilt Dagen at Rijswijk. It is the intention that all series from that period will be exhibited. In addition, the group will make a special anniversary quilt of more than 7 meters wide. And finally, all 8 members each have a cubicle available for displaying their own work outside the Colorminds collection. More than 100 quilts will be shown.

De Colorminds bestaan in 2023 10 jaar en organiseren een jubileum tentoonstelling tijdens de patchwork & Quiltdagen in Rijswijk. Het is de bedoeling dat alle series van die periode geëxposeerd gaan worden. Bovendien wordt er door de groep een speciale jubileum quilt gemaakt van meer dan 7 meter breed. En tenslotte hebben alle 8 leden ieder een cubicle beschikbaar voor het tonen van eigen werk buiten de Colorminds collectie. In totaal zijn meer dan 100 quilts te zien.

4 August 2022 till 6 August 2022
Exhibition Hoog Soeren the Netherlands

Location/Locatie:

Kapel Hoog Soeren
Hoog Soeren 44
7346 AJ Hoog Soeren
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

A total of 28 quilts are shown, including the latest 3 series.

Er worden in totaal 28 quilts getoond, inclusief de laatste 3 series.

20 May till 22 May 2022
NADELWELT Karlsruhe

Location/Locatie:  

Nadelwelt
Messe Friedrichshafen
Eingang Ost, Halle B5
Karlsruhe (Germany)

Short description/Korte omschrijving:

A total of 52 quilts of the latest 7 series were shown.

Er werden in totaal 52 quilts van de laatste 7 series getoond.

 

5 August 2021 till 8 August 2021
Exhibition Hoog Soeren the Netherlands

Location/Locatie:

Kapel Hoog Soeren
Hoog Soeren 44
7346 AJ Hoog Soeren
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

A total of 40+ quilts are shown and some 3D art pieces.

Er worden in totaal 40+ quilts getoond en een aantal 3D kunstwerken.

 

1 February 2020 till 22 March 2020
Exhibition Ravenstein the Netherlands

Location/Locatie:

Raadhuis Ravenstein
Sint Luciastraat 2
5371 AJ Ravenstei
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

A total of 45 quilts are shown and some 3D art pieces.

Er worden in totaal 45 quilts getoond en een aantal 3D kunstwerken.


12 t/m 15 september 2019
European Patchwork Meeting

Location/Locatie:  

Salle des Tisserands
Sainte-Marie-aux-Mines
Alsace (France) / Elzas (Frankrijk)

Short description/Korte omschrijving:

A total of 56 quilts are shown.

Er worden in totaal 56 quilts getoond.


8 t/m 10 juni 2018
Quiltfestival Noord Groningen

Location/Locatie:  

Kerk Jacobus de Meerdere
Hoofdstraat West 85
9981 AB Uithuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

  • The 4 seasons
  • A series in the opposite colors magenta-green
  • A series in the colors brown-turquoise
  • A framed series of brown-orange
  • De 4 seizoenen
  • Een serie in de tegengestelde kleuren magenta-groen
  • Een serie in de kleuren bruin-turquoise
  • Een ingelijste serie bruin-oranje

7 t/m 9 april 2017
Patchwork&Quiltdagen Rijswijk

Location/Locatie:

De Broodfabriek
Volm
erlaan 12
2288 GD Rijswijk
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

Existing collection supplemented with new black and white series, 4 seasons, flowers and free work from the personal collections.

Bestaande collectie aangevuld met nieuwe series zwart-wit, 4 seizoenen, bloemen en vrij werk uit de persoonlijke collecties.


4 november 2015 t/m 29 januari 2016
Enkhuizen

Location/Locatie:  

Cultureel Centrum de Drommedaris
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

The quilts on display hung in the public space of the Cultural Center. The 8 portrait quilts and 3 x 8 quilts from the color series Red-Green, Blue-Orange and Yellow-Purple were on display.

De tentoongestelde quilts hingen in de openbare ruimte van het Cultureel Centrum. Te zien waren de 8 portret quilts en 3 x 8 quilts uit de kleuren series Rood-Groen, Blauw-Oranje en Geel-Paars.


20 november 2015
Enkhuizen; Show and Tell

Location/Locatie:  

Cultureel Centrum de Drommedaris
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

During this show and tell, 4 members of the Colorminds discussed the series of quilts that are being exhibited in the Drommedaris Cultural Center. Other works by members were also shown and discussed and techniques used explained. The show and tell was very positively assessed by the visitors.

Tijdens deze show and tell bespraken 4 leden van de Colorminds de serie quilts die in het Cultureel Centrum de Drommedaris worden tentoongesteld. Ook werden andere werken van de leden getoond en besproken en gebruikte technieken toegelicht. De show and tell is zeer positief beoordeeld door de bezoekers.


9 t/m 13 september 2015
Deventer

Location/Locatie:  

Bergkerk
Bergkerkplein 1
7411 EN Deventer
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

During the annual general exhibition, organized by the Quilters Guild, we had our own exhibition in parallel.

In addition to the 8 portrait quilts and 3 x 8 quilts from the color series Red-Green, Blue-Orange and Yellow-Purple, individual works have also been shown. The exhibition included around 100 quilts. We received around 4,000 visitors in the five days of the exhibition.

Tijdens de jaarlijkse algemene tentoonstelling, die door het Quiltersgilde wordt georganiseerd, hadden we parallel onze eigen tentoonstelling.

Naast de 8 portret quilts en 3 x 8 quilts uit de kleuren series Rood-Groen, Blauw-Oranje en Geel-Paars zijn ook individuele werken getoond. De tentoonstelling omvatte ongeveer 100 quilts. In de vijf dagen van de tentoonstelling ontvingen we ongeveer 4.000 bezoekers.