Opposite colors

The color circle, rainbow of possibilities, is our direct source of inspiration. Colors can reinforce each other. This is done with complementary colors. Complementary colors are colors that are directly opposite each other on the color circle. These colors are the most contrasting of each other. With this given, a color palette has been chosen for each series consisting of two complementary colors plus a freely selectable third color. A black and white variant has also been added to complement the series of opposite colors.

De kleurencirkel, regenboog van mogelijkheden, is onze directe inspiratiebron. Kleuren kunnen elkaar versterken. Dit gebeurt bij complementaire kleuren. Complementaire kleuren zijn kleuren die recht tegenover elkaar staan op de kleurencirkel. Deze kleuren zijn het meest contrasterend van elkaar. Met dit gegeven is per serie een kleurpalet gekozen bestaande uit twee complementaire kleuren plus een vrij te kiezen derde kleur.

Als aanvulling op de serie van tegengestelde kleuren is ook een zwart-wit variant toegevoegd.

Red – Green

Blue – Orange

Purple – Yellow

Black-White