Exhibitions


1 februari 2020 till 22 March 2020
Exhibition Ravenstein the Netherlands

Location/Locatie:

Raadhuis Ravenstein
Sint Luciastraat 2
5371 AJ Ravenstein
The Netherlands

Open each Saturday and Sunday from 12:00 till 16:00.

Note: Due to the Corona virus crisis the exhibition is closed on March 14th/15th and very likely also on March 21st/22nd (to be updated).

Geopend op zaterdagen en zondagen van 12:00 t/m 16:00 uur.

Opmerking: in verband met de Corona crisis is de tentoonstelling gesloten op 14 en 15 maart en waarschijnlijk ook op 21 en 22 maart (update volgt).

Short description/Korte omschrijving:

A total of 45 quilts are shown and some 3D art pieces.

For more information, see our news page and the link of the Stichting Cultuur Ravenstein.

Er worden in totaal 45 quilts getoond en een aantal 3D kunstwerken.

Zie voor meer informatie onze News pagina en de link van de Stichting Cultuur Ravenstein.


12 t/m 15 september 2019
European Patchwork Meeting

Location/Locatie:  

Salle des Tisserands
Sainte-Marie-aux-Mines
Alsace (France) / Elzas (Frankrijk)

Short description/Korte omschrijving:

A total of 56 quilts are shown.

For more information, see our news page and the website of the European Patchwork Meeting

Er worden in totaal 56 quilts getoond.

Zie voor meer informatie onze News pagina en de website van de European Patchwork Meeting


8 t/m 10 juni 2018
Quiltfestival Noord Groningen

Location/Locatie:  

Kerk Jacobus de Meerdere
Hoofdstraat West 85
9981 AB Uithuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

  • The 4 seasons
  • A series in the opposite colors magenta-green
  • A series in the colors brown-turquoise
  • A framed series of brown-orange
  • De 4 seizoenen
  • Een serie in de tegengestelde kleuren magenta-groen
  • Een serie in de kleuren bruin-turquoise
  • Een ingelijste serie bruin-oranje

7 t/m 9 april 2017
Patchwork&Quiltdagen Rijswijk

Location/Locatie:

De Broodfabriek
Volm
erlaan 12
2288 GD Rijswijk
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

Existing collection supplemented with new black and white series, 4 seasons, flowers and free work from the personal collections.

Bestaande collectie aangevuld met nieuwe series zwart-wit, 4 seizoenen, bloemen en vrij werk uit de persoonlijke collecties.


4 november 2015 t/m 29 januari 2016
Enkhuizen

Location/Locatie:  

Cultureel Centrum de Drommedaris
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

The quilts on display hung in the public space of the Cultural Center. The 8 portrait quilts and 3 x 8 quilts from the color series Red-Green, Blue-Orange and Yellow-Purple were on display.

De tentoongestelde quilts hingen in de openbare ruimte van het Cultureel Centrum. Te zien waren de 8 portret quilts en 3 x 8 quilts uit de kleuren series Rood-Groen, Blauw-Oranje en Geel-Paars.


20 november 2015
Enkhuizen; Show and Tell

Location/Locatie:  

Cultureel Centrum de Drommedaris
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

During this show and tell, 4 members of the Colorminds discussed the series of quilts that are being exhibited in the Drommedaris Cultural Center. Other works by members were also shown and discussed and techniques used explained. The show and tell was very positively assessed by the visitors.

Tijdens deze show and tell bespraken 4 leden van de Colorminds de serie quilts die in het Cultureel Centrum de Drommedaris worden tentoongesteld. Ook werden andere werken van de leden getoond en besproken en gebruikte technieken toegelicht. De show and tell is zeer positief beoordeeld door de bezoekers.


9 t/m 13 september 2015
Deventer

Location/Locatie:  

Bergkerk
Bergkerkplein 1
7411 EN Deventer
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

During the annual general exhibition, organized by the Quilters Guild, we had our own exhibition in parallel.

In addition to the 8 portrait quilts and 3 x 8 quilts from the color series Red-Green, Blue-Orange and Yellow-Purple, individual works have also been shown. The exhibition included around 100 quilts. We received around 4,000 visitors in the five days of the exhibition.

Tijdens de jaarlijkse algemene tentoonstelling, die door het Quiltersgilde wordt georganiseerd, hadden we parallel onze eigen tentoonstelling.

Naast de 8 portret quilts en 3 x 8 quilts uit de kleuren series Rood-Groen, Blauw-Oranje en Geel-Paars zijn ook individuele werken getoond. De tentoonstelling omvatte ongeveer 100 quilts. In de vijf dagen van de tentoonstelling ontvingen we ongeveer 4.000 bezoekers.